Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Aktivity

Projekt Comenius

Súťaže

Profilácia školy

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský klub

Naše triedy

Žiacke práce

Školský časopis

Školská jedáleň

Zverejňovanie dokumentov

Pracovné ponuky

Aktuálne:

Oznam
Dňa 30.6. 2016 (štvrtok) bude ŠKD v prevádzke iba do 13:00 hod.


Oznam
Odhlásiť sa z obeda je možné najneskôr do 29.6. 2016 /14:00 hod./


Pomoc pre Adamka:
http://zvonenie.skolskenoviny.sk/aktualne-informacie/pomoc-pre-adamka


Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (2015/2016)
Priemerná úspešnosť školy MAT: 71,24 %; SJL: 76,16 %
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer MAT: 61,99 %; SJL: 66,92 %


Vážení rodičia,
na našej škole boli v rámci žiackeho projektu inštalované krabice na prázdne tonerové kazety. Žiaci môžu do nich nosiť prázdne kazety z domácností, aby neskončili v komunálnom odpade a neznečisťovali životné prostredie. Radi by sme Vás upozornili, že tieto krabice neslúžia na zber náplní z firiem a kancelárií, kde pracujete. Firmy majú možnosť odovzdávať prázdne náplne svojim dodávateľom alebo do zberného dvora. Z kapacitných dôvodov nemôžeme od Vás prevziať väčšie množstvá náplní.
Za pochopenie ďakujeme.


Objednávanie stravy cez internet: www.strava.cz


Školský časopis cez internet: zvonenie.skolskenoviny.sk


Záujmové útvary na školský rok 2015/2016


Internetová žiacka knižka


Partneri: