Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Aktivity

Projekt Comenius

Súťaže

Profilácia školy

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský klub

Naše triedy

Žiacke práce

Školský časopis

Školská jedáleň

Zverejňovanie dokumentov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

Aktuálne:

škola

Naši žiaci navštívili Jaskyňu Domica
Viac si môžete pozrieť na www.rtvs.sk od 45 minúty a 15 sekundy.


Oznam:
22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017).
Žiaci budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Viac informácií


Škola priateľská k deťom Bližšie informácie

škola priateľská k deťom


Plán činnosti na mesiac: November


Objednávanie stravy cez internet: www.strava.cz


Školský časopis cez internet: zvonenie.skolskenoviny.sk


Internetová žiacka knižka


Partneri: