Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. 19.4. – 7.5. 2021

Žiaci 2. stupňa nastúpili prvýkrát po dlhom období do školy. So školským psychológom absolvovali postupne všetky triedy hodinu za účelom adaptácie na prezenčné vyučovanie. Zážitkovou formou vykonávali rôzne adaptačné aktivity zamerané na komunikáciu, posilňovanie vzťahov, spoluprácu v triede. Adaptačné vzdelávanie bolo realizované v našom exteriéri školy.

Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa.
Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa.
Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa.
Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Adaptačné vzdelávanie žiakov 2. stupňa.