Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

„Bavme deti športom - základné školy“ (14.11. 2019)

Dňa 14.11. 2019 sa žiaci 4. ročníka (L. Primusová, J. Vozár, J. Pohl, L. Kelement) zúčastnili športovej súťaže „Bavme deti športom - základné školy“, ktorá sa konala v Banskej Bystrici. Z 23 družstiev sa deti z našej školy umiestnili na 3. mieste. Blahoželáme.

Bavme deti športom Bavme deti športom Bavme deti športom Bavme deti športom Bavme deti športom
Bavme deti športom Bavme deti športom Bavme deti športom Bavme deti športom Bavme deti športom