Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Beseda so záchranárom (13.12.2019)

V piatok na Luciu (13.12.) prišiel medzi našich štvrtákov (4.A) na besedu profesionálny hasič mjr. Ing. Branislav Matina z Hasičského a záchranného zboru Banskej Bystrici. Okrem toho, že odpovedal na zvedavé otázky, žiaci sa dozvedeli aj množstvo zaujímavých vecí zo života hasičov, oboznámili sa s ich pracovným režimom, s hasičskou technikou a videli niektoré zásahy v pútavom filme. Práca hasičov je veľmi zodpovedná, ale hlavne nebezpečná. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na návštevu Hasičského a záchranného zboru Banskej Bystrici.

Beseda so záchranárom Beseda so záchranárom Beseda so záchranárom Beseda so záchranárom
Beseda so záchranárom Beseda so záchranárom Beseda so záchranárom Beseda so záchranárom