Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom 28.9. 2021

Žiaci 3.A triedy sa zúčastnili dňa 28.9. 2021 v knižnici Ľ.Štúra, besedy so spisovateľom Branislavom Jobusom. Zhodnotili, že beseda bola zábavná, spevavá, rozprávková, popretkávaná úsmevnými príbehmi zo života spisovateľa, ktoré boli prenesené do jeho kníh. Beseda splnila očakávania, nakoľko prebudila v žiakoch chuť prečítať si akúkoľvek Jobusovu knižku. Týmto by sme sa chceli p. spisovateľovi B. Jobusovi poďakovať za pekný literárny zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutie, možno spojené aj s prezentáciou hry na netradičné hudobné nástroje.

Ďakujeme

A. Rybárová

Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom