Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Na besede s anjelom - Tajomstvá Gabriely Futovej 5.10. 2021

Stretli ste niekedy anjela, ktorému v očiach hrajú čertovské plamienky a zároveň má aj čertovsky dobré nápady?

Deťom zo 4.C sa to v utorok 5.10. 2021 podarilo. Boli sme na besede v Knižnici Ľ.Štúra vo Zvolene,kde sme sa stretli s významnou detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Ale nebola to len taká obyčajná beseda. Deti vôbec nemali pocit, že sa s nimi rozpráva niekto, kto v živote dosiahol tak veľa. Niekto, kto napísal už 28 knižiek pre deti. Cítili sme sa, ako keby sme sedeli v cukrárni pri koláčiku so svojím dávnym a výborným priateľom. Bolo veselo. Pri nádherných príbehoch zo života pani spisovateľky, zo života jej milovaných detí či zvierat, sme sa nasmiali. A veľa dozvedeli.

Ďakujeme za krásny zážitok. Rodičia ďakujú za všetky knihy, ktoré ich ratolesti prinútili - v dobrom - čítať. A učitelia sú zase vďační, že ich žiaci majú čo čítať.

L. Bibzová

Na besede s anjelom - Tajomstvá Gabriely Futovej Na besede s anjelom - Tajomstvá Gabriely Futovej Na besede s anjelom - Tajomstvá Gabriely Futovej