Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Beseda v knižnici s pani ilustrátorkou Barborou Paulovičovou, 3.C

10. júna bol deň ako každý iný. Vonku svietilo slniečko, ľudia sa akosi viac usmievali a žiaci z triedy 3. C zo ZŠ M. Rázusa vo Zvolene mohli konečne opustiť brány školy. Od rána sa deti tešili na tvorivé dielne do Knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene. Konečne sme vystúpili nielen z online priestoru, ale opustili sme aj našu triedu a vybrali sa za poznávaním.

V knižnici nás čakala pani knihovníčka Zuzka. Srdečne nás privítala, usmievala sa a tešila, že konečne aj tam počuť detský šum, smiech a cítiť očakávanie. Po jej úvodných slovách prišla medzi deti pani ilustrátorka Barbora Paulovičová.

Pekná žena. Žiarivý úsmev, iskričky v očiach. A nepočujúca. Svojím entuziazmom a priateľskosťou si deti hneď získala. Chceli vedieť všetko o jej živote, detstve, tvorbe, rodine.

Spoločne pracovali na rôznych tvorivých úlohách. Pani ilustrátorka sa pri každom dieťati pristavila, porozprávala a vysoko ocenila každý detail v ich tvorivom dielku.

A najviac boli deti hrdé a ctili si pochvalu za to, že výborne artikulujú.

Bol to deň ako každý iný. A predsa nie. Deti spoznali človeka, ktorý to má v živote oveľa ťažšie než ostatní, ale nikdy sa nevzdal. Pani ilustrátorka Barborka dokázala vyštudovať vysokú školu, nádherne ilustruje detské knihy, dokonca strávila rok v Indonézii. Jej životné motto je „Žiaden strach pre mňa neexistuje, zo všetkého mám radosť“.

Stala sa pre nás vzorom.

Ďakujeme.

žiaci 3. C a triedna učiteľka L. Bibzová

Beseda v knižnici Beseda v knižnici Beseda v knižnici Beseda v knižnici Beseda v knižnici
Beseda v knižnici Beseda v knižnici Beseda v knižnici Beseda v knižnici Beseda v knižnici