Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Bež a vyhraj 12.9.2019

Bež a vyhraj! V 17. ročníku bola naša škola vyhlásená za najúspešnejšiu školu okresného kola tejto súťaže. I.stupeň opäť nesklamal a bol na 1.mieste a II. stupeň na peknom 2.mieste. Srdečne gratulujeme!

Bež a vyhraj Bež a vyhraj Bež a vyhraj Bež a vyhraj Bež a vyhraj
Bež a vyhraj Bež a vyhraj Bež a vyhraj Bež a vyhraj Bež a vyhraj