Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Deň biodiverzity 21.5. 2019

Nadácia Ekopolis a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. pripravili pre žiakov banskobystrických a zvolenských základných škôl vzdelávacie aktivity v rámci Dňa otvorených dverí v čistiarni odpadových vôd Rakytovce (Banská Bystrica). Z našej školy sa zúčastnili žiaci 6. a 7. ročníka. Deti boli rozdelené do menších skupiniek , každá dostala papier s mapkou so stanovišťami, na ktorý zároveň dostávali potvrdenie o splnených úlohách. Cieľom bolo odovzdať žiakom nové vedomosti, informácie a skúsenosti z oblasti biodiverzity, ochrany vôd a životného prostredia. Napr. spoznávali drobných vodných živočíchov, ošetrovali stromy a kry, spoznávali vtáctvo. Súťažili v rôznych pohybových hrách a nechýbala exkurzia po časti čističky. Aktivity vychádzali z projektu Nadácie Ekopolis zameraného na realizáciu opatrení zlepšujúcich stav biodiverzity v areáli ČOV Rakytovce. Ďakujeme Nadácii Ekopolis za možnosť účasti na tomto dni.

Deň biodiverzity Deň biodiverzity Deň biodiverzity Deň biodiverzity Deň biodiverzity
Deň biodiverzity Deň biodiverzity Deň biodiverzity Deň biodiverzity Deň biodiverzity
Deň biodiverzity