Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Babičkine bylinky (18.12. - 19.12. 2019)

Čas pred Vianocami sme so žiakmi využili na oboznamovanie sa s niektorými liečivými bylinami. Spolu so žiačkami 8. ročníka sme pre žiakov prvého stupňa pripravili zaujímavé aktivity, ktoré prebiehali v jednotlivých triedach počas jednej vyučovacej hodiny. Žiaci tak získavali cenné informácie o zbere, pestovaní a využití jednotlivých orgánových častí byliny. Najviac ich zaujala aktivita triedenia zmiešaných častí rôznych bylín a spoznávanie druhu podľa hmatu či čuchu. Žiaci pracovali s nadšením a záujmom. Žiačkam 8. ročníka patrí veľká vďaka za ich pomoc pri príprave a následnej realizácii aktivít.

Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky
Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky
Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky
Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky
Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky
Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky Babičkine bylinky