Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentn᠚kola

Pracovné ponuky

domov

Školský časopis

Školský časopis cez internet: zvonenie.skolskenoviny.sk


Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015

Školský rok 2013/2014

príloha - projekt Comenius

Školský rok 2012/2013

Školský rok 2011/2012

Školský rok 2010/2011

Školský rok 2009/2010

Školský rok 2008/2009

Školský rok 2007/2008

Školský rok 2006/2007