Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Svetový deň mlieka 29.9. 2021

V stredu, 29. 9. 2021 prišli žiaci 2. - 4. ročníka na vyučovanie v bielom oblečení pri príležitosti Svetového dňa mlieka na školách. O tejto akcii boli žiaci informovaní prostredníctvom plagátu, ale aj osobným pozvaním k účasti. Pozorným sledovaním digitálneho edukačného obsahu sa hravou formou dozvedeli o ceste mlieka od kravičiek až na ich stôl. Išlo o zaujímavé rozprávanie kravičky Eličky a nechýbala aj tanečná zábava. Naši maškrtníci si pochutili na mliečnych desiatach. Priniesli si 10 krabičiek mlieka, 31 krabičiek ochuteného mlieka, 36 jogurtov, 6 jogurtových nápojov, 36 mliečnych rezov, 68 syrov, 12 pareníc a 15 tvarohových pochúťok a termixov. Nakreslili aj veľmi pekné obrázky kravičiek. Niektorí žiaci si adoptovali svoju vlastnú kravičku, o ktorú sa budú celý školský rok starať.

Cesta mlieka Cesta mlieka Cesta mlieka Cesta mlieka
Cesta mlieka Cesta mlieka Cesta mlieka Cesta mlieka
Cesta mlieka Cesta mlieka Cesta mlieka Cesta mlieka