Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Chemická show (29.11. 2018)

Hoci sa žiaci na prvom stupni nestretávajú s hodinou Chémie, slovo pokus pre nich nie je cudzie. Preto boli plní očakávania, čo sa bude diať na chemickej show, ktorá sa uskutočnila dňa 29. 11. 2018 v priestoroch telocvične. Predvádzané čísla boli pre deti pútavé a veľmi blízke, nakoľko jednou z činností bola výroba, dnes tak populárneho, slizu. Okrem toho sa s úžasom pozerali na horiace bubliny, výrobu tečúceho piesku, balóny naplnené vodíkom a praskajúce pod vplyvom tepla, zmenu zafarbenia roztokov. Žiaci mali možnosť pri niektorých pokusoch asistovať a vyrobené produkty si ponechať. Na konci programu si mohli zakúpiť hračky (dinosaurov, korytnačky, kvietky, zajačiky a podobne), ktoré sa po vložení do vody zväčšili. Deti odchádzali plné zážitkov a odhodlania niektoré pokusy vyskúšať aj doma.

Chemická show Chemická show Chemická show
Chemická show Chemická show Chemická show