Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Čitateľská súťaž v čítaní cudzojazyčnej literatúry

Pri príležitosti marca, mesiaca knihy, sme sa rozhodli vyhlásiť v našej škole čitateľskú súťaž v čítaní cudzojazyčnej literatúry. Žiaci majú k dispozícii knihy v anglickom jazyku, ktoré pre nich zakúpila naša škola a v nemeckom jazyku, ktoré sme získali sponzorsky. Najšikovnejšieho čitateľa na konci školského roka odmeníme.

Čitateľská súťaž Čitateľská súťaž Čitateľská súťaž Čitateľská súťaž
Čitateľská súťaž Čitateľská súťaž