Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Ja čítam, ty čítaš...

Minulý školský rok zorganizovala koordinátorka čitateľskej gramotnosti spolu so žiakmi štvrtých ročníkov a ich triednymi pani učiteľkami projekt „Ja čítam, ty čítaš, aj on môže čítať...“ Úlohou detí bolo pozrieť doma, či sa na polici v ich izbičke nenachádza knižka, ktorú už deti prečítali a chceli by darovať Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Tak by aj iné deti, ktorých rodičia nemajú dostatočné množstvo finančných prostriedkov mali možnosť čítať stále nové a zaujímavé knižné tituly.

Zbierka trvala 5 dní a za ten čas sa podarilo vyzbierať neuveriteľných 1005 kníh. Približne polovicu z nich sme odovzdali Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene za prítomnosti všetkých štvrtákov Základnej školy M. Rázusa a milých pracovníčok knižnice. Celé podujatie obohatil aj zaujímavý sprievodný program našich žiakov, v ktorom nezabudli poďakovať za prácu pani knihovníčkam.

A čo sa stalo s ostatnými knihami? Vďaka Občianskemu združeniu Rodičia a priatelia 6.ZŠ Zvolen a ich výborne vypracovanému projektu bol tento školský rok otvorený 1. čitateľský kútik na Základnej škole M. Rázusa. Svojím projektom rodičia detí školy oslovili firmu Continental a zo získaných finančných prostriedkov vybudovali rozprávkový čitateľský kútik. Deti z našej školy knihy i kútik zbožňujú. Príručky pre kúzelníkov, pútavé príbehy, dobré rady pre chovateľov, encyklopédie, časopisy pre malé i veľké deti, ale aj pre mládež. Každý si nájde to svoje. Priestranná chodba na prízemí vonia príbehmi, šumí zvedavosťou a očakávaním. Už len pohľad na náš obľúbený kútik dokáže deti naladiť na vkročenie do tajomstiev príbehov.

Veľké poďakovanie patrí firme Continental za finančnú pomoc, pánom Markechovi a Mazurkievičovi a pani učiteľkám Balciarovej, Bibzovej, Klukovej a Močkovej za ich obetavú a nezištnú pomoc.

A nezabúdajme ako hovorí André Maurois: „ Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá.“ Tak želáme žiakom veľa pútavých dialógov. L. Bibzová

Čitateľský kútik Čitateľský kútik Čitateľský kútik