Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Nástenka „Cvičíme aj doma“

Pohyb je veľmi dôležitý a preto sme vyzvali žiakov, aby športovali aj doma a následne nám posielali fotky, ktoré si po príchode do školy vystavíme na nástenke s názvom „Cvičíme aj doma“. Žiaci sa s radosťou zapojili a posielali nám rôzne športové aktivity, ktoré vykonávali v čase pandémie. Ďakujeme za všetky fotky a dúfame, že nástenka bude už iba spomienkou...

Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“
Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“
Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“
Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“
Nástenka „Cvičíme aj doma“ Nástenka „Cvičíme aj doma“