Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

20. máj je Svetovým dňom masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov.

Cieľom je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej spoločnosti.

Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia.

Naši druháci si pri tejto príležitosti vyskúšali:

- tvorbu reklamy na propagáciu našej školy a nový druh čokolády,
- tvorbu plagátov podporujúcich čítanie,
- porozumieť spoločenstvu včiel,
- ako napísať list plný dôležitých a predovšetkým pravdivých informácií.

Svetový deň masmédií Svetový deň masmédií Svetový deň masmédií Svetový deň masmédií Svetový deň masmédií
Svetový deň masmédií Svetový deň masmédií Svetový deň masmédií Svetový deň masmédií Svetový deň masmédií