Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

„Deň vody“ s predškolákmi

Už tradične žiaci druhého stupňa pripravujú „Deň vody“ pre budúcich školákov. Predškoláci získajú zaujímavé informácie o vode, nechýba ani hra a „vodná rozprávka“.