Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Deň Zeme 22.04. 2021

Deň Zeme

22. apríl je deň, kedy si ešte viac ako po iné dni pripomíname aké je pre nás všetkých dôležité čisté životné prostredie a ochrana našej Zemi pred zlým vplyvom človeka.

Deti sa počas týchto dní venovali rôznym aktivitám.

Sledovali Envirofilmy, interaktívny enviromentálny program, vyrábali plagáty, písali priania pre Našu Zem, vyrábali búdku pre vtáčiky, vysievali kvietky....

Na to že recyklovanie je cesta, ktorou môžeme pomôcť aj my, sme počas nasledujúceho týždňa upozornili našim oblečením, ktoré bolo každý deň vo farbách nádob na separovaný odpad.

Deň Zeme Deň Zeme