Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Svetový deň vody (22.3. 2019)

Podľa slov Leonarda da Vinciho bola vode daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi. Preto sme si aj my pripomenuli a oslávili deň vody exkurziou na hati Podharajch na sídlisku Zvolen Západ. Mnohí žiaci zažili a videli zatiaľ nepoznané.

Svetový deň vody Svetový deň vody Svetový deň vody Svetový deň vody
Svetový deň vody Svetový deň vody Svetový deň vody Svetový deň vody