Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Medzinárodný deň lesov 21.3.2021 a deň vody 22.3.2021

V rámci Medzinárodného dňa lesov (21.3.) a vody (22.3.), sme žiakov zapojili do milej aktivity. Každý z nich mohol pomôcť lesu/vode tak, že vyčistí jeho/jej okolie alebo vytvoria plagát, v ktorom nás upovedomia, prečo tieto dni slávime. Žiaci do tejto aktivity zapojili aj svojich súrodencov, rodičov a bola radosť, otvárať vypracované domáce úlohy. Vážime si, že ešte aj dnes máme žiakov, ktorí pomáhajú a chránia naše lesy a vody Zeme. Prinášame vám pohľad na žiakov, ktorí sa pričinili o čistejšie a zdravšie lesy a vody nášho regiónu Podpoľanie.

Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody
Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody
Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody
Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody
Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody
Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody
Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody
Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody
Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody Medzinárodný deň lesov a vody