Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Dištančné vzdelávanie na 2. stupni

Keby nám bol niekto pred rokom povedal, že nebudeme v triedach riešiť problémy ako bitky, naháňanie sa, či drobné úrazy, asi sa začudujeme. Keby nám bol niekto povedal, že väčšinu pracovného času strávime na Internete, možno sa aj urazíme. A keby nám bol niekto povedal, že si pravidelne budeme četovať s našimi žiakmi, asi si pomyslíme, že sa zbláznil. Ale nepredstaviteľné sa stalo skutočnosťou a už približne mesiac vzdelávame našich druhostupniarov online.

Situácia pre nás nie je úplne nová, jednu karanténu sme už zažili túto jar, ale tentokrát nás až tak nezaskočila. Vďačíme za to našej šikovnej informatičke Mgr. Maťke Prinerovej, ktorá pre nás vybrala najefektívnejší a najbezpečnejší spôsob komunikácie s deťmi. Na jeho používanie od začiatku školského roka školila tak žiakov ako aj učiteľov, aby sme pre prípad karantény neboli zaskočení a mohli sa sústrediť len na prácu. Takisto kolegyne a kolegovia si navzájom povymieňali skúsenosti a tipy na efektívne spôsoby učenia, ktoré si osvojili počas prvej karantény. Je niekedy až úsmevné, ako sa rozhovory v kabinetoch prestali točiť okolo rodiny a receptov a vystriedali ich tipy, ako vložiť zlomok alebo len celkom obyčajného smajlíka. Niekedy nás čo-to naučia aj deti, no a posledný výborný tip sme dostali od našej bývalej kolegynky a to tip na prídavné zriadenie k počítaču, ktoré umožňuje opravovať žiacke práce elektronickým perom, čo je oveľa efektívnejšie ako napr. vo worde. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať nášmu občianskemu združeniu Rodičia a priatelia 6. ZŠ, ktoré ich pre nás promptne zakúpilo.

Učíme z tried, ktoré sú prázdne a veru nám tie deti v nich poriadne chýbajú. Počas online hodín deti zvyčajne nemajú zapnutú kameru ani mikrofón, lebo by nám zamŕzalo spojenie, navyše starší žiaci si už neradi pustia kameru, ale sem-tam si ju zapnú, len aby sme nezabudli, ako vyzerajú. Niekedy vznikajú kuriózne situácie, keď si buď učiteľ nezapne mikrofón alebo si ho naopak deti nevypnú a my počujeme aj to, čo sme počuť nemali. Niekedy má žiak na tvári výraz, ktorý prezrádza, že sa intenzívne sústredí na danú problematiku až kým nezistíme, že nám zamrzol počítač.

Nezabudlo sa ani na žiakov, ktorí nemajú možnosť pripájať sa z domu. V malých, najviac šesťčlenných skupinkách ich učia asistenti učiteľa alebo učitelia samotní priamo tu v škole.

Dištančná výuka nie je taká efektívna ako keby deti boli v škole, ale v danej situácii je to to najlepšie, čo môžeme urobiť, ak u nich chceme udržať pracovné návyky, dať ich dňom nejaký režim, vzbudiť v nich záujem. Niekedy je to boj s veternými mlynmi. Sú dni, keď zlyháva internetové pripojenie, sú dni, keď deti zaspia, sú dni, keď sa snažíme odvodiť nové učivo, ale nefunguje to tak ako keď sú deti v triede. Ale neprestávame sa snažiť.

Mgr. Denisa Ostrožlíková

Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie
Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie
Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie
Dištančné vzdelávanie