Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Div sa svete divadlu!

Počas dištančného vzdelávania sa žiaci z 6. C a 5. B zúčastnili workshopov s Thalia Teatro, z ktorých vznikla e-knihy s názvom Div sa svete divadlu!

E-kniha vznikala postupne počas workshopov organizovaných v rámci projektu Div sa svete divadlu!, ktorý prebiehal najmä počas apríla 2021. Do projektu sa zapojili žiaci základných škôl, ktorí spoločne na tejto knihe pracovali. Každá skupina žiakov spracovala materiál k jednej podtéme v rámci témy divadla. Po ukončení workshopov Thalia Teatro všetky materiály zozbieralo a vytvorilo toto zaujímavé komplexné dielo - e-knihu o divadle, ktorá bude poskytnutá základným školám ako učebná pomôcka na hodinách slovenského jazyka a literatúry, prípadne školským klubom a dramatickým krúžkom. E-knihu si môžete pozrieť na www.thaliateatro.sk

Div sa svete divadlu! Div sa svete divadlu! Div sa svete divadlu!