Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Detský literárny Zvolen

Dňa 15. júna 2021 sa na Starej radnici vo Zvolene uskutočnilo vyhodnotenie súťaže mladých talentovaných autorov Detský literárny Zvolen 2021.
V jubilejnom 30. ročníku súťaže mala naša škola spomedzi všetkých zapojených škôl z regiónu Zvolen, Detva, Krupina najviac ocenených prác.

V I. kategórii: 2.-4. ročník získala ocenenie Nikola Šulejová z 3.C za prácu Tajná oslava. Prácu posielala pani učiteľka L. Bibzová.

V II. kategórii: 5.-6 ročník zo siedmich ocenených boli 4 ocenené práce z našej školy Nina Kmeťová z 5.B za prózu Mačacia kráľovná,
Jana Merkechová z 5.B za fantasy Hľadanie entej krajiny, Bianka Brťková zo 6.C za lyrické pásmo V krajine za rúškom.

Laureátkou II. kategórie sa stala Lucia Machalová z 5.B za poviedku Milá cukrárka. Všetky ocenené žiačky v II. kategórii pripravovala na súťaž pani učiteľka D. Vasilová. Literárne práce vybraté odbornou porotou sú zverejnené v zborníku súťaže. B. Brťková a J. Markechová si svoje literárne dielka aj samy ilustrovali. Ocenené žiačky si z rúk poroty prevzali diplomy a knižné ceny.

Detský literárny Zvolen Detský literárny Zvolen Detský literárny Zvolen Detský literárny Zvolen Detský literárny Zvolen
Detský literárny Zvolen Detský literárny Zvolen Detský literárny Zvolen Detský literárny Zvolen Detský literárny Zvolen
Detský literárny Zvolen Detský literárny Zvolen Detský literárny Zvolen Detský literárny Zvolen