Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

„Do školy na bicykli“

Do školy na bicykli odštartovala už v poradí siedmy ročník! Kampaň podporujúca zdravé, ekologické a bezpečné dochádzanie žiakov, študentov a pedagógov do škôl sa konalo v jesennom termíne, od 27. septembra do 8. októbra, pod heslom „Netrávme v aute večnosť“. Vyhlásilo ju Ministerstvo dopravy a výstavby SR a organizuje ju Cyklokoalícia aj s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hoci názov kampane hovorí o bicykloch, jej cieľom bolo podporiť akýkoľvek zdravý a udržateľný spôsob dopravy do škôl – chôdzu, bicyklovanie či jazdu na kolobežke. Sme veľmi radi, že sa žiaci zapojili a dúfame, že v budúcnosti bude dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, či pešo samozrejmosťou.

Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli
Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli
Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli
Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli
Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli
Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli
Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli Do školy na bicykli
Do školy na bicykli Do školy na bicykli