Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

DOD zvolenská nemocnica (27.9.2016)

Dňa 27.9.2016, sa žiaci 2. ročníkov zúčastnili Dňa otvorených dverí vo zvolenskej nemocnici. Prvý Deň otvorených dverí vznikol pri príležitosti 80 výročia založenia nomocnice. V rámci DOD si deti mohli dať zmerať krvný tlak, hladinu cukru v krvi, naučiť sa správny postup umývania rúk, videli ukážky resuscitácie. Deti veľmi zaujala prehliadka sanitky. Sladkým ukončením a prekvapením bola narodeninová torta nemocnice, ktrorú deťom krájal riaditeľ nemocnice Jozef Botka.
Deti v triede Deti v triede Deti v triede Deti v triede Deti v triede
Deti v triede Deti v triede Deti v triede Deti v triede Deti v triede
Deti v triede