Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Európsky deň jazykov 2018

26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov. Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok jazykov. Tento sviatok nám má pripomínať jazykovú rozmanitosť charakteristickú pre európsky kontinent. Usilujeme sa o to, aby sme si tento sviatok pripomenuli každý rok iným spôsobom. Keďže minulý rok sme si všimli veľký záujem našich spolužiakov z prvého stupňa, rozhodli sme sa tento rok zamerať najmä na nich. Naše deviatačky Peťa Prímusová, Julka Legíňová, Nelka Krajčovičová, Ninka Babicová, Janka Danišová a Sára Tuhárska vyrobili panely s obrázkami typickými pre tie krajiny, ktorých jazyky sa učíme v našej škole. S týmito panelmi potom navštívili svojich spolužiakov a porozprávali im rôzne zaujímavosti. Takisto sa pokúsili naučiť ich aspoň základné pozdravy vo francúzštine, angličtine a nemčine. Deti boli úžasné a veľmi živo reagovali. Nakoniec im deviatačky dali sladkú odmenu.
Vďaka decká!

deň jazykov talk deň jazykov talk deň jazykov talk deň jazykov talk deň jazykov talk