Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Európsky deň jazykov 26.9.2019

Je už tradíciou, že 26. septembra si aj v našej škole pripomíname Európsky deň jazykov. Žiaci našej školy sa učia tri jazyky, angličtinu, nemčinu a francúzštinu. Mnohí z nich v ich štúdiu dosahujú vynikajúce výsledky, napríklad minulý rok sme tu mali víťaza celoslovenských kôl olympiád v anglickom aj francúzskom jazyku – Alexa Hausnera. Aktivity ku Dňu jazykov sú každý rok iné a vždy niečím zaujímavé. Tento rok sa žiaci 1. aj 2. stupňa obliekli do tričiek vo farbách Európskej únie a pokúsili sme sa spoločne vytvoriť vlajku. Prvostupniari mali rôzne besedy, naučili sa vytvárať palindróm a zasúťažili si o najdlhšie slovo. Druhostupniari navrhovali logo na tričko ku Dňu jazykov. Čo myslíte? Ako sa im to podarilo?

Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov
Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov