Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Európsky deň jazykov 25.9.2020

Tak ako každý rok, aj tento rok sme v našej škole oslávili Európsky deň jazykov. Keďže by jeho oslava pripadla na sobotu, oslávili sme ho už v piatok. Tento sviatok vznikol z iniciatívy Rady Európy v snahe podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov , aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Oslavuje sa od roku 2001 a aj my sa ho snažíme každoročne pripomenúť rôznymi aktivitami. Keďže situácia v školách momentálne nedovoľuje miešanie žiackych kolektívov, nevolili sme tradičnú cestu spolupráce medzi triedami, ale každá trieda si tento sviatok pripomenula samostatne. Zvolili sme formu kvízu, ktorý deťom priniesol množstvo zaujímavých informácií. Ďalej sme pozerali video s najznámejšou detskou polyglotkou Bellou Deviatkynou z Ruska, ktorá vo veku štyroch rokov ovláda až sedem cudzích jazykov. No a napokon žiaci prijali výzvu zaobliecť sa za rôzne krajiny a my sme najkrajšie preoblečenie ohodnotili peknými cenami. Víťazkou na 1. stupni sa stala Krstínka Kolárová z 2. C, ktorá sa preobliekla za Ukrajinu a víťazom na 2. stupni Oliver Skrovný zo 7. A, ktorý sa preobliekol za Slovensko.

Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov
Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov
Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov Europsky deň jazykov
Europsky deň jazykov