Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Európsky deň jazykov 26.9. 2021

V sobotu 26. septembra sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Ten sa z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu oslavuje každoročne už od roku 2001. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť štúdia cudzích jazykov a podporiť bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať. V našej škole sme si túto udalosť pripomenuli rozhlasovou reláciou a dvomi zaujímavými aktivitami.

Deti v priebehu týždňa vyrábali motivačné plagátiky, ktoré sme si vystavili pri hlavnej učebni CJ a mali tiež možnosť popasovať sa s jazykovým kvízom. Jeho víťazkou sa stala Zuzanka Markechová zo 4. C triedy, ktorej srdečne blahoželáme.

Európsky deň jazykov Európsky deň jazykov Európsky deň jazykov Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov Európsky deň jazykov Európsky deň jazykov Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov Európsky deň jazykov