Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Exkurzia do Krupiny

V piatok 18. októbra sme sa rozhodli využiť krásne počasie babieho leta a namiesto vysedávania v školských laviciach sme sa zúčastnili exkurzie v Krupine. Dnes malé, no kedysi veľmi významné stredoveké mesto a zároveň rodisko jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov Andreja Sládkoviča. Práve jeho park a múzeum sme v Krupine navštívili. Ochotný pán, ktorý múzeum vedie, nám veľmi zaujímavo priblížil históriu mesta a život a dielo Andreja Sládkoviča, najmä jeho legendárnu Marínu.

žiaci žiaci žiaci žiaci žiaci
žiaci žiaci žiaci