Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Exkurzia Viedeň (5.12.2019)

Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili predvianočnej exkurzie vo Viedni. V rámci vyučovania nemeckého jazyka to zorganizovala pani učiteľka A. Ťavodová, ktorej veľmi pekne ďakujeme. Pedagogický dozor bol pán učiteľ O. Kanka a pani učiteľka K. Hamaliarová. Cestou sme sa zastavili v čokoládovni Hauswirth v Kittsee, potom v prírodovednom múzeu a okrem histórie Rakúska sme načerpali aj atmosféru vianočných trhov vo Viedni. Bolo super.

Exkurzia Viedeň Exkurzia Viedeň Exkurzia Viedeň Exkurzia Viedeň
Exkurzia Viedeň Exkurzia Viedeň Exkurzia Viedeň Exkurzia Viedeň
Exkurzia Viedeň Exkurzia Viedeň Exkurzia Viedeň