Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

História hasičstva

V marci počas online vzdelávania, keď ešte naplno zúrila korona, sa naša škola zapojila do súťaže História hasičstva. Žiaci prvého, druhého a piateho ročníka neváhali a s elánom nakreslili pozoruhodné a neobyčajné obrázky, odzrkadľujúce náročnú prácu tohto hrdinského povolania. Celkovo sa do tejto súťaže zapojilo 11 žiakov. Úsilie nebolo zbytočné a štyri naše práce zožali taký úspech, že boli ocenené.

Ich tvorcami sú Timea Luptáková 1.B, Martin Ondruš 2.C, Danko Dolinec 2.C a Alexandra Stašeková 5.A. V pondelok 7. júna prišli na pôdu našej školy zástupcovia hasičského zboru a šikovných autorov víťazných prác odmenili vecnými cenami. Oceneným gratulujeme a dúfame, že sa ako škola do podobných projektov zapojíme v hojnom počte aj nabudúce.

História hasičstva História hasičstva História hasičstva