Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Kalendár školského roka 2021/2022

Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

Jesenné prázdniny začínajú 28. októbra 2021 a končia 29. októbra 2021. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2021 (utorok).

Vianočné prázdniny začínajú 23. decembra 2021 a končia 7. januára 2022. Vyučovanie sa začína 10. januára 2022 (pondelok)

Polročné prázdniny sú 4. februára 2022 (piatok). Vyučovanie sa začína 7. februára 2022 (pondelok).

Jarné prázdniny pre Banskobystrický kraj trvajú od 7. marca 2022 do 11. marca 2022. Vyučovanie sa začína 14. marca 2022 (pondelok).

Veľkonočné prázdniny začínajú 14. apríla 2022 a končia 19. apríla 2022. Vyučovanie sa začína 20. apríla 2022 (streda).

Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 končí 30. júna 2022 (štvrtok).

Letné prázdniny začínajú 1. júla 2022 a končia 31. augusta 2022. Vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).