Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Karneval pre 2. stupeň (6.2. 2020)

Dňa 6. 2. 2020 sa uskutočnil karneval na našej škole pre druhý stupeň. Odohrával sa v jedálni školy od 16:00 do 19:00 hod. Zúčastnilo sa 70 detí. V programe bola diskotéka, stoličkový tanec a súťaž o najlepšiu masku. Najkrajšie masky boli ohodnotené atraktívnymi cenami. Vyhral M. Fízik, na druhom mieste sa umiestnil Š. Miškolci a tretí skončil J. Bahleda. Žiaci sa mohli občerstviť džúsmi, minerálkami a zahryznúť tyčinky a keksy, ktoré škole venovala pani Michalovičová. Za dozor a zorganizovanie karnevalu ďakujeme pani učiteľke Martine Malčekovej, Lydke Štrihovej, Katke Koppálovej, Márii Kubíniovej a pánovi učiteľovi Jožkovi Vierikovi za púšťanie hudby.

Karneval Karneval Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval Karneval Karneval