Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Keramikári

Dňa 21.10. 2021 bol u nás v 3.B triede keramikár Marek Novotňák. Bol veľmi zábavný a naučil nás pracovať s hlinou. Vyrábali sme sovičky a rôzne príšerky.

Olympijský odznak všestrannosti 2021 Olympijský odznak všestrannosti 2021 Olympijský odznak všestrannosti 2021