Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Online žiacka konferencia

Naša žiačka, Lenka Jochimová, sa zúčastnila konferencie žiakov základných a stredných škôl, ktorú organizovala Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na konferencii prezentovala tému „ Kvalita vody zisťovaná biomonitoringom bezstavovcov v lokalite záhradkárska osada Zvolen – Zlatý potok“

Pod lupou