Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Slávnostné ukončenie školského roku 2019/2020 (30.6.2020)

Vážení rodičia, milí žiaci.
Tento školský rok bol naozaj netradičný. Avšak každý školský rok sa raz skončí. Pripomeňte si slávnostné ukončenie školského roku 2019/2020 prostredníctvom malej fotogalérie. Želáme Vám pokojné slnečné leto plné oddychu a nezabudnuteľných zážitkov.
Vedenie školy


koniec roka koniec roka koniec roka koniec roka
koniec roka koniec roka koniec roka koniec roka
koniec roka koniec roka koniec roka koniec roka
koniec roka koniec roka koniec roka