Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Les ukrytý v knihe

Projekt Les ukrytý v knihe pripravuje Národné lesnícke centrum Zvolen v spolupráci s partnerom LESY SR, štátny podnik. Táto celoslovenská kampaň, zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh sa v tomto roku preniesla do online prostredia. V rámci projektu Les ukrytý v knihe je pripravená výzva pre deti na čítanie o lese z obľúbenej knihy v autentickom prostredí lesa.

Do tejto výzvy sa zapojili aj žiaci našej školy, konkrétne 5. D, 6. C a 8. A, keď s pani učiteľkami Štrihovou, Vasilovou a Sliackou si v okolí školy čítali z kníh s lesníckou tematikou. Momenty z čítania zachytené na fotografiách potom odoslali organizátorovi projektu. Žiaci zároveň vypĺňali online pracovný list z lesnej pedagogiky, v ktorom vypĺňali jednotlivé úlohy na základe prečítaného úryvku. Jednotlivé triedy aj jednotlivci boli odmenení malým lesným darčekom.

Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe
Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe
Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe
Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe
Les ukrytý v knihe