Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Les ukrytý v knihe - celoslovenský projekt

Tento rok sa deti z našej školy zapojili do celoslovenskej kampane zameranej na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl. Celá akcia sa prostredníctvom kníh aj v tomto roku preniesla do ONLINE prostredia. V mesiaci apríl a máj sa deti zapojili v rámci projektu Les ukrytý v knihe do pripravenej výzvy.

Za normálnych okolností boli miestom realizácie projektu knižnice, kde žiakov základných škôl pozývali lesní pedagógovia a spolu objavovali tajomstvá lesa čítaním z kníh, hrami a aktivitami lesnej pedagogiky. Tohto roku prebehla realizácia projektu v modifikovanej podobe v online prostredí.

Úlohou detí bolo vyplnenie pracovného listu online na základe prečítaného úryvku a zaslanie fotografie „Čítanie o lese v lese“, na ktorej bol zachytený moment čítania z obľúbenej knihy s témou lesa v prírodnom prostredí. Zaujímavé fotografie a správne vyplnené pracovné listy boli odmenené.

Malý lesný darček zatiaľ získali:

Lukáš Dávid, 3. C
Matej Jakubčin, 3. C
Martin Záchenský, 3. C
Ema Sedliačiková, 3. C
Andrej Jacko, 3. C
Šimon Dubravský, 3. C
Lukáš Duraj, 3. C
Sofia Micheľová, 2. B

Srdečne blahoželáme.
L. Bibzová

Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe
Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe