Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Lyžiarsky výcvikový kurz - Skiarena Fačkovské sedlo 25.-29.1.2016

V dňoch 25.-29. januára 2016 sa 37 ôsmakov zúčastnilo lyžiarského kurzu v lyžiarskom stredisku Skiarena Fačkovské sedlo. Lokalita sa nachádza medzi Prievidzou a Žilinou v nadmorskej výške od 803 m.n.m. do 1063 m.n.m. v pohorí Malá Fatra

Lyžiarky, lyžiari a snowboarďáci Lyžiarky, lyžiari a snowboarďáci Lyžiarky, lyžiari a snowboarďáci Lyžiarky, lyžiari a snowboarďáci Lyžiarky, lyžiari a snowboarďáci Lyžiarky, lyžiari a snowboarďáci Na svahu Na svahu Na svahu Na svahu