Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Lyžiarsky výcvikový kurz - Ski Skalka arena 17.2.-21.2. 2020

Dňa 17.2. - 21.2. 2020 sa uskutočnil lyžiarsky a snowboardový výcvikový kurz žiakov 8.ročníka tried 8.A, 8.B, 8.C v počte 37 v lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici. Mali sme výborné podmienky, inštruktorov,zdravotníčku a samozrejme partiu kamarátov z celého ročníka. Mnohí z nás niekedy siahli až na dno svojich síl, no stálo to za to. Okrem výcviku sme si vedomosti upevňovali a prehlbovali aj na večerných prednáškach, ale aj na besede so záchranárom z horskej služby. Zážitky nám ostanú navždy.

Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiarky a lyžiarky Lyžiarka a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky
Lyžiarky a lyžiarky Lyžiarky a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky
Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky
Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky
Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky
Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky
Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky
Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky Lyžiari a lyžiarky