Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

14. február - Medzinárodný deň darovania knihy

14. február nie je len Dňom zaľúbených, ale je to aj Medzinárodný deň darovania kníh (International Book Giving Day). Vznikol v roku 2012 v Anglicku a prebieha po celom svete. Jeho poslaním je povzbudiť k darovaniu knihy. Akcia je zameraná najmä na deti a má pomôcť rozvíjať záujem detí o knihy a čítanie. Aj naša škola sa pri príležitosti Medzinárodného dňa darovania knihy pridala k výzve Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Zorganizovali sme zbierku detských kníh. Počas troch dní sa nám podarilo vyzbierať približne 160 kníh. Do KKĽŠ sme odniesli okolo 100 kníh, ktoré knižnica odovzdá deťom do komunitného centra Romano Jilo vo Zvolene. Zvyšných približne 60 kníh ostáva na škole a obohatia Čitateľský kútik a školskú knižnicu. Všetkým darcom ĎAKUJEME!

D. Vasilová, organizátorka zbierky

Medzinárodný deň darovania knihy Medzinárodný deň darovania knihy