Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Mesiac knihy (marec 2016)

V rámci Mesiaca knihy (marec 2016) sa žiaci 5.C a 6. B na hodinách ETV, pod vedením vyučujúcej R. Krátkej, aktívne zapojili do výroby vlastnej knihy o sebe. V priebehu 2 mesiacov (3.- 4. 2016), sa žiaci hravým spôsobom, prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít („Kto som”, „Aký som”, „Čo sa mi podobá”, „Rodostrom”, „História môjho mena”, „Čím chcem byť”, „Ako ma vidia moji spolužiaci”) dozvedali veľa nového o sebe, aj o svojich spolužiakoch. Prezentácia knihy 5.C prebehla 27.4. 2016 v klubovni našej školy.

deti v klube deti v klube
kniha kniha kniha kniha kniha