Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Mikuláš (6.12.2018)

A prišiel aj tento rok. Kto? No predsa, MIKULÁŠ. Prišiel spolu s anjelikmi a tromi strašidelnými čertmi. Pochodil všetky triedy 1. stupňa a rozdal dobrým deťom cukríky. Mikulášovi deti zaspievali, zarecitovali básničku. A čerti? Tí deti trošku vystrašili, začiernili, ale do pekla si nakoniec žiadne deti nezobrali, lebo do našej školy chodia len dobré a poslušné deti.

Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš
Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš
Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš