Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Mikuláš (6.12.2019)

Opäť si k nám našiel cestu. Aj tento rok zavítal do našej školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Žiaci 1. stupňa ho s nadšením čakali v telocvični (tam sa všetci pomestili). Každá trieda si pre neho pripravila program – pieseň, tanček alebo divadielko. A ako to dopadlo? Mikuláš odmenil každého žiaka mikulášskym balíčkom.

Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš
Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš
Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš
Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš
Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš
Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš
Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš
Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš