Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Dopoludnie na kolesách 23.6. 2021

Dňa 23.júna 1894 na parížskej Sorbone vznikol Medzinárodný olympijský výbor, ktorý rozhodol o obnovení antických OH. Tento deň oslavujeme ako Olympijský deň a národné olympijské výbory organizujú vo svojich krajinách rôznorodé pohybové aktivity.

Naša škola zorganizovala „Dopoludnie na kolesách“. Žiaci si priniesli bicykle, kolobežky a kolieskové korčule. Všetci podali skvelé výkony, no čo je najdôležitejšie, spravili niečo pre svoje zdravie!

Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách
Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách
Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách
Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách
Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách
Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách
Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách
Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách
Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách Dopoludnie na kolesách