Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Najlepšia biologička v kraji a vicemajsterka Slovenska

V dňoch 16.6. a 17.6. 2021 sa konalo celoslovenské kolo biologickej olympiády v odbornosti botanika, kde naša žiačka Lenka Jochimová z 9.B. obsadila úžasné 2. miesto. Srdečne jej blahoželáme a prajem všetko dobré v ďalšom štúdiu.

Pod lupou