Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentn᠚kola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Zverejňovanie dokumentov - objednávky

Objednávky za rok 2022:

 Prehžad objednávok ZŠ za rok 2022
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2022
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2022 - potravinový účet

Objednávky za rok 2021:

 Prehžad objednávok ZŠ za rok 2021
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2021
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2021 - potravinový účet

Objednávky za rok 2020:

 Prehžad objednávok ZŠ za rok 2020
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2020
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2020 - potravinový účet

Objednávky za rok 2019:

 Prehžad objednávok ZŠ za rok 2019
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2019
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2019 - potravinový účet

Objednávky za rok 2018:

 Prehžad objednávok ZŠ za rok 2018
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2018
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2018 - potravinový účet

Objednávky za rok 2017:

 Prehžad objednávok ZŠ za rok 2017
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2017
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2017 - potravinový účet

Objednávky za rok 2016:

 Prehžad objednávok ZŠ za rok 2016
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2016
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2016 - potravinový účet

Objednávky za rok 2015:

 Prehžad objednávok ZŠ za rok 2015
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2015
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2015 - potravinový účet

Objednávky za rok 2014:

 Prehžad objednávok ZŠ za rok 2014
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2014
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2014 - potravinový účet

Objednávky za rok 2013:

 Prehžad objednávok ZŠ za rok 2013
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2013
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2013 - potravinový účet
 Prehžad objednávok zo sociálneho fondu za rok 2013

Objednávky za rok 2012:

 Prehžad objednávok ZŠ za rok 2012
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2012
 Prehžad objednávok ŠJ za rok 2012 - potravinový účet
 Prehžad objednávok zo sociálneho fondu za rok 2012

Objednávky za rok 2011:

 krájač na chlieb (ŠJ)
 čistiace prostriedky (ŠJ)
 dataprojektory, tonery
 stoly do učebne informatiky
 nábytok do ŠJ
 nábytok do ŠKD
 výpočtová technika
 taniere do ŠJ
 hrnce do ŠJ
 hračky do ŠKD
 nábytok do ŠKD
 kuchynský robot (ŠJ)
 kancelársky nábytok
 kovové regále
 elektrická panvica (ŠJ)
 mreže
 kopírovací stroj, tlačiareň
 čistiace prostriedky
 regecentrum - regenerácia zamestnancov
 MPBH - teplo na rok 2012
 murárske práce
 výmena vodovodnej inštalácie v školskej jedálni
 oprava kanalizácie
 elektroinštalačné práce v učebni informatiky
 výmena podlahovej krytiny
 žiacke lavice a stoličky
 učitežské stoličky
 žiacke PC zostavy
 kancelársky počítač
 učitežské katedry a stoličky
 školské pomôcky pre deti v HN
 oprava telocvičného náradia
 kancelárske potreby
 stravné lístky
 objednávky školskej jedálne na obdobie 28.2 - 4.3.2011