Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Olympijský odznak všestrannosti 2021

Naša škola sa aj tento rok zapojila do dobrovoľného športového projektu SOŠV v SR, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov s názvom: Olympijský odznak všestrannosti. Testovali sa žiaci 6. ročníkov. Testovacie batérie sa skladali zo šiestich disciplín: člnkový beh 10 x 5 m, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah-sed za 30 s., skok do diaľky znožmo z miesta a hod 2 kg medicimbalom vzad.

Každý z testovaných žiakov dostane certifikát a odznak podľa dosiahnutých výsledkov. Cieľom projektu je hlavne zvýrazniť dôležitosť športovania ako najdôležitejšieho preventívneho prostriedku zdravej spoločnosti.

Olympijský odznak všestrannosti 2021 Olympijský odznak všestrannosti 2021 Olympijský odznak všestrannosti 2021